Adana’da “İslam’ı Doğru Anlama Kampı”

0

Vakfımızın Gençlik ve Öğrenci Birimi, Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde okuyan gençlerde doğru İslami anlayış oluşturmak, yanlış fikir ve anlayışlardan onları korumak hedefi ile Adana’da iki günlük “İslam’ı Doğru Anlama Kampı” düzenledi.

Kampta; Abdurrahman Sağlam, ‘Şia ve Ümmete Zararları’nı onların kendi kaynaklarından anlattı. Bugün Şia’nın ümmetin başına getirdiği büyük felaketlere dikkat çekti. Ali Kılıç, ‘Materyalizm ve Doğurduğu İzmler’ konusuyla, günümüzde gençleri etkileyen sol, sosyalist ve komünist fikirler ile kapitalist, faşist, milliyetçi ve ırkçı anlayışın zararlarını belirterek, bu izmleri kanıtlanmadığı halde dört elle sarıldığı, dünyanın kendiliğinden yaratıldığı yalanın adı olan darwinizm’i anlattı. Ayrıca bölgemizin İslam’dan önceki ve sonraki tarihini İslam’dan önce Kürtlerin, Türklerin ve Arapların cehalet içinde zelil bir hayat yaşadıklarını, İslam’dan sonra İzzet ve şeref kazandıklarını tarihten delilerle anlattı. Hasan Gümüştaş, ‘Haricilik ve Tekfircilik’le; Hz. Ali döneminden beri ümmetin gençlerinin ümmete büyük zarar verecek şekilde nasıl sapıttığını anlattı. Mahmut Yıldırım, ‘Emperyalizm ve sömürgeciliğin’ batının ahlakı olduğunu Dünya ne kadar değişse de bundan vazgeçmeyeceğini Müslümanların buna karşı direnmesi gerektiğini anlattı. Şeyhmus Ak, ‘Doğru İslami anlayışın prensipleri’ni, özelliklerini anlatarak gençlere her İslam’a çağıranın çağrısına uyulmaması gerektiğini bu kriterler çerçevesinde hareket edilmesinin ehemmiyetini anlattı.

Programda geceler İhya edildiği gibi soru ve cevaplarla gençlerin sorunlarına çözüm arandı ve her gencin bulunduğu ortamda sahih İslami anlayışın yayılmasının mücadelesinin verilmesinin gerekliliği üzerinde durularak istişare ve beyin fırtınası yapıldı. Değerlendirme ile program sona erdi.

Bir Yorum Yap