İslam Dünyası’nda İyi Yönetişim Buluşmaları

0

Uluslararası Rabia Platformu’nun “İslam Dünyası’nda İyi Yönetişim Buluşmaları” adı altında gerçekleştirdiği “İSLAM DÜNYASI’NDA DARBELERLE VE VESAYET REJİMLERİYLE MÜCADELE” konulu çalıştaya Vakıf Başkanımız Sn. Recep SONGÜL ve Vakıf Müdürümüz Sn. Muharrem GÜNEŞ, katıldılar. Çalıştayda şu konular ele alındı;
– İslam dünyası’ndaki darbeler
– Darbeleri hazırlayan faktörler
– Darbe teşebbüslerine karşı alınması gereken tedbirler
– Darbe türleri
– Darbelerle mücadelede medya ve sivil toplumun önemi
– Vesayet rejimi türleri
– Darbe öncesi, darbe süresince ve darbe sonrasında atılması gereken adımlar
– Darbelerle sivil mücadele
– Vesayet rejimleriyle nasıl mücadele edilir

İslam Dünyası, geçtiğimiz yüz yıl boyunca siyasi bağımlılık, ekonomik gerilik, kültürel bunalım, totaliter ve otoriter rejimlerle ve çatışmalarla anıldı. Çeyrek asırdır, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinde yönetim biçimleri halklar tarafından sorgulanmaya, darbeler, totaliter rejimler ve vesayet sistemleriyle mücadele muhtelif yollarla ve daha kuvvetli bir şekilde yapılmaya başlandı.
İslam dünyası’nın hesap verebilir, şeffaf, âdil ve meşru yönetim biçimlerini ve onurlu ve müreffeh bir hayat standardını tesis etmesi için ittifak içerisinde hareket etmesi, halkların iradesinin idareye yansıması için mevcut yönetim biçimlerini ve vesayet sistemlerini cesaretle sorgulaması gerekmektedir.

Bir Yorum Yap