İslam’da Çalışma ve Davetin Önemi Semineri

0

Vakfımızın Siverek Temsilciliğinin konferans salonunda “İslam’da Çalışma ve Davetin Önemi” konulu semineri gerçekleştirildi. Seminere vakıf başkanımız Dr. Maruf Çelik Hocamız katıldı.

Program; Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra konuşmasına başlayan hocamız, “İslam’ı tebliğ etmek, İslam’a davette bulunmak İslami bir farizadır. Bazı İslam alimlerine göre İslami tebliğ tıpkı namaz ve oruç gibi farzı ayndır. Bazı alimler ise bunun farz-ı kifaye olduğunu söylemişlerdir. Bugün bu farizanın yeteri kadar yapılmadığı gerek gayri müslimlerin gerek Müslümanların davet ihtiyacı çok belirgindir. Peygamberlerin varisi olan Müslümanlar bu görevi yerine getirmediklerinde günaha girmiş olurlar. İslami tebliğ, Müslümanların her kesimine yapılması gerektiği gibi Müslüman olmayanlara da yapılmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz Âl-i İmrân suresi 104. ayetinde kurtuluş reçetemizi önümüze koyarak şöyle buyurmaktadır. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Tebliğ vazifesi günümüzde belli bir kesime havale edilmiştir. Oysa ki bu görev her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir vazifedir. Bu vazife bazen nasihat/öğüt, bazen emri bil maruf ve bazen İslam için çalışma şeklinde ifade edilebilir. Müslüman bir fert bencil bir anlayışa sahip olmamalıdır. Sahip olduğu nimetlere başkasının da kavuşmasını istemeli ve bunun için caba sarf etmelidir.

Sahabelerin ezici çoğunluğunun Mekke ve Medine’deki ibadet sevaplarıyla yetinmek yerine diğer bölgelere cihad ve tebliğ amacıyla gidip oralarda vefat etmeleri bu işin önemini bize hatırlatmalıdır. Onların çoğu İslam’ı dünyaya tebliğ etmek için at ve deve sırtında diyar diyar gezerek; Hindistan’a, Asya’ya, Afrika’ya, Şam’a ve diğer yerlere göç ettiler ve oraları mesken edinip oralarda vefat ettiler. Diyarbakır’da metfun onlarca sahabi bunun açık bir örneğidir.

Azda olsa tebliğde bulunmalıyız, vazifemizi hakkıyla eda edip Yüce Allah’ın işine karışmamalıyız. Tebliğ bizden; bereket ve tesir Yüce Allah’tandır.”

Daha sonra yapılan dua ile programımız sona erdi.

Bir Yorum Yap