Mısır’ı ve İslâm Dünyasını Şaşırtan Adam

0

Şehit İmam Hasan el-Bennâ Hakkında Söylenenler

Bu seçkin kişilik; dâveti, eğitimi, cihadı ve güçlü kişiliği ile önce Mısır’ı daha sonra da Arap ve İslâm dünyasını şaşırtmıştır. Allah’ın kendisine verdiği güç ve yetenekler, birçok ruh ve ahlâk bilimi uzmanının, tarihçi ve eleştirmenin gözünde çelişkili görülebilir. Ama onun mükemmel aydınlığı, aklı, geniş parlak anlayışı, heyecanlı güçlü duygusu, feyiz dolu mübarek kalbi, sevimli genç rûhu, keskin edebî dili, ferdî hayatında -yapaylığa kaçmadan- yaşadığı züht ve kanaatkârlığı, dâvasını ve ilkelerini yayma yolunda gösterdiği yılmaz kararlılık ve gayreti, istekli ve meraklı rûhu, hareketli ve girişimci yüksek çabası, uzak görüşlü etkin düşüncesi, dâvaya sadakati ve bağlılığı, gönüllülüğü, kendisiyle ilgili her şeyi verebilme fedakârlığı, bu yolda şehit olma arzu ve isteği -pek çoklarının bize anlattığına göre- önünde hiçbir zorluk, gölge ve perde olmayan parlak bir ışık kaynağı gibiydi.

Dehâsının ortaya çıktığı birçok alan ve yön olmakla birlikte, bu dâvetçinin üstün dehası özellikle iki yönde ortaya çıkmıştır. Bunlar, toplumu ıslah niyetiyle çalışan liderlerin, dâvetçi ve eğitimcilerin pek azında bulunan ender özelliklerdir. İmamda bulunan bu nadir özelliklerin birincisi; dâvasına çılgınca bağlılığı, inancı, derin itminanı, onda yok oluşu, bütün yetenek, güç ve araçları ile kendisini ona vermesidir. Bu, Allah’ın, elleriyle pek çok hayrı gerçekleştirdiği lider ve dâvetçilerin temel özelliği ve esas şartıdır. İmamın ikinci özelliği ise, arkadaşları ve öğrencileri üzerindeki derin etkisi, onları eğitme ve verimli hâle getirmedeki muhteşem başarısıdır. O, yeni bir nesil inşa eden, halkı eğiten ahlâkî, fikrî ve ilmî ekol sahibi bir önderdir.

Ben ne Mısır’da ne de dışında onunla buluşma mutluluğuna eremedim. Allah ona rahmet etsin, kendisinden çok etkilenmiştim. Bana Mısır’ı ziyaret etmek nasip olduğunda, yaşı henüz kırk ikiyi geçmediği hâlde şehit edilmişti. Böylece milyonlarca Müslüman’ın gönlünü kanatan şehitlik olayından sonra, İslâm dünyası bu eşsiz tarihî şahsiyetten mahrum bırakıldı. Ben de -onu hayatında görmemekle birlikte- takdir-i ilâhi olan bu büyük kayıp nedeniyle hâlâ derin üzüntü içindeyim…

Hindistanlı Âlim Üstad Ebu’l-Hasan en-Nedvî

Most Popular Tümünü göster

All Posts Tümünü göster

0

Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, gönül kazanma seferberliği, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Kurbanın…Devamı

0

Bismillahirrahmanirrahim Ülkemizin son zamanlarda içine sokulmak istendiği ekonomik sıkıntılar, başta Amerika olmak üzere Batılı devletlere güvenilmemesi ve onlarla dost olmaya…Devamı

Bir Yorum Yap