HAKKIMIZDA

Davet ve Kardeşlik Vakfı, İslam medeniyetinin kendilerine yüklediği ağır mirası hisseden ve amaçları “Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?” ayeti kerimesinin ifade ettiği üzere insanlığa ilahi mesajı ulaştırmak, hakka davet, fikirde istikamet, inananlar arasında uhuvvet, irtibatta adalet ve en nihayetinde İslam medeniyetinin inşasında bir tuğla olma görevini ifa etme amacı doğrultusunda gayret gösteren bir grup fedakâr mü’min tarafından kurulmuştur.

1980’li yılların başlarından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerinde çalışmalara başlayan yürüyüşümüz, gönül birlikteliği kurduğu vakıf ve dernekleri çatısı altında bütünleştirerek hizmetlerini sürdürmektedir. Yeniliğe açık, yaşadığı günün farkında, geçmişin tecrübelerinden yararlanarak hizmetlerimizi kurumsal teşkilat anlayışıyla sürdürme gayretindeyiz. Vakfımız, sağlam karakterli fertlerin yetişmesi ile örnek ailelerin teşekkül edeceği ve nihayetinde toplumda arzulanan değerlerin oluşmasının en temel yolu olarak uzun soluklu bir eğitim anlayışının gerekliliğine inanmaktadır. Çatısı altında kırka yakın STK ve temsilcilik, güncellenmiş müfredatıyla yirminin üzerinde şark usulü İslami eğitimi veren medrese, kadın ve gençlik çalışmaları ile hizmetlerine devam eden vakfımız; toplumumuzda İslam tasavvurunun, adalet ve özgürlük ortamının ve ahlaki değerlerin yerleşmesi için kolektif bir çalışma yürütmektedir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) üyesi olan vakfımız, Dünya Müslümanlarının birliği, dayanışması yolunda önemli bir hareket olmayı hedeflemektedir.

Misyon

 • İyiliği yaşatmak, kötülüğe engel olmak” misyonuyla hareket etmek.
 • İnsan ve değer merkezli ıslah metodunu benimseyerek, davet faaliyeti gerçekleştirmek.
 • “Mü’minler ancak kardeştir” ilkesi gereği, aynı inancı taşıyanlar arasındaki kardeşlik ruhunu diri tutmak.
 • Manevi ve ahlaki değerlerimizi hayatın merkezine yerleştiren nitelikli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak.
 • İnsanlık onur ve şahsiyetinin korunması maksadıyla ülkemiz ve dünyamızda yaşanan hak ihlallerine karşı mücadele etmek.

Vizyon

 • Ülkemiz ve insanlığa hayırlı hizmetler sunan donanımlı, fedakâr bireylerden oluşan bir birliktelik.
 • İlmi geleneği ihya eden eğitim kurumları ve çalışmaları ile topluma güven veren bir oluşum.
 • Genel tecrübeyi önemsemekle birlikte yerel dinamikleri önemseyen kurumsal bir anlayış.

Çalışma Esasları

 • Eğitim, önceliklerimizde ilk sırada yer alır.
 • Anlayışımızın temelini mutedil İslam anlayışı oluşturur.
 • İnananlar arasında coğrafi ve ırka dayalı sınırlar olamaz.
 • Şahıs yerine şura ve prensip merkezli bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.
 • Gelenekten kopmadan, yaşadığımız “an” ı yakalayarak gelecek tasavvuru oluşturma.
 • Sloganik değil, üretken olmak. Sadece söylemi değil eylemi önemseme.
 • Çalışmalarda sırasıyla fert, aile ve toplum aşamasını gözeterek tedricilik ilkesini gözetme
 • Tüm söz ve amellerimizde gayemiz ALLAH’ tır.

Davet ve Kardeşlik Vakfı