Alimler Susturulamaz!

0

Alim hakkı söyler, hakka davet eder. Onlar peygamberlerin varisleridir. Onlar ancak Allah’tan korkarlar. Kendisi de bir alim olan sahabi Ebu Derda “Ben alimin konuşanını severim” diyor. Suudlu alimler konuşmuş ve hakkı dile getirmişlerdir. Zalim sultana karşı hak sözü söylemişlerdir. Onların İslam’a davet ve devlet makamlarına İslami olanı hatırlatmak maksadıyla konuşmaları onların idamla yargılanmalarına yol açmış bulunmaktadır. Bu alimler hakkı söyledikleri için idamla yargılanmışlardır.
İslam aleminin merkezine hükmeden Suudlu yetkililer bu alimlerin hak ve hakikat uğruna ortaya koydukları mücadelede onların seslerini kısmak ve geride kalan alimlere gözdağı vermek istemektedir. Suudlu idarecileri bu tehlikeli karardan vazgeçmeye, tüm İslam aleminin alimlerini buna karşı haykırma ve bunların yapacağı zulme dur demeye, dünya Müslümanlarını da bu yıl yapacakları umre ziyaretlerini askıya almaya davet ediyoruz.
Şerre hizmet etmek isteyen Suudlu yetkililer, İslam aleminin duruşundan, Müslümanların yaptığı çağrıdan ders almalı ve derhal bu zalimce karardan vazgeçmelidirler. Aksi taktirde bu kararın faturasının ağır olacağını, bunu yapanların sair ulemanın beddua ve nefretlerine maruz kalacağını, bir buçuk milyarlık İslam aleminin şu mübarek günlerde bedduasını hak edeceklerini bilmelidirler.
Bizler Müslümanlar olarak bu işte karar veren bütün yargı mercilerini ve idarecileri lanetliyor, Allah’ın gazabının onları muhakkak ve ansızın yakalayacağına inanıyoruz. Şayet Suudlu idareciler bu kararlarından vazgeçmezlerse kendilerine “Bu alimler hangi suçtan dolayı öldürüldü” diye sorulacak olan o çetin günü bekleyedursunlar.

Bir Yorum Yap