Vakfımızın İstanbul Sosyal Faaliyetler Birimi üyeleri ile “Davet Çalışmalarında Yeni Ufuklar” konulu bir dizi seminer gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vakfımızın Sosyal İşler Birimi Başkanı Muharrem Güneş sunumun yaptı.

Sunumda; Davet Çalışmalarında 10 Prensip konusu üzerinde duruldu. Uyanıklık halini canlı tutma, İslami değerleri kökleştirme, İslam Medeniyetinin çöküşünü durdurma faaliyeti, Islah çalışmalarının alanını genişletme, İslami şekil ve görünüşleri ihya etme çabaları, İslam kardeşliği farizasını ihya etme çabaları, Toplumsal hayatta mescidin önemini ihya ve imar, Alim, davetçi, vaiz ve kanaat önderlerinin değerini yükseltme, Davet çalışmalarında medya ve iletişimin önemi, plan ve projeler ile çalışma-kalite takip, kontrol ve değerlendirmeye önem verme konuları üzerinde duruldu.

Sunumun 2. Kısmında örnekler üzerinden pratik olarak çalışmanın nasıl yapılacağına değinildi. Katılımcılara teşekkür edilerek sunum bitirildi.