İlim Ahlak Hareket

Ara
Close this search box.

Kamuoyuna

Geçmiş kavimlerin helakine sebep olan, insanlığın müsveddeye ve toplumun enkaza dönüşmesine neden olan ne kadar rezalet varsa maalesef, günümüzde estetize ediliyor; utanılması, saklanması gereken birçok günah aleni işlenerek toplumda bir ahlaksızlık operasyonu yapılıyor!

İstanbul’da insanlıktan çıkmış iki maskaranın uluorta sergilediği zina, Denizli’de hayâdan, edepten yoksun bir kadının çıplak bir şekilde alışveriş için markete gitmesi, Antalya’da bir lise öğrencisinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça saldırısı; halkı Müslüman olan bir ülkede tahammülü imkânsız bir hâle dönüşmüş durumdadır. Günah severlik ve günah savunuculuğunun özgürlük adı altında inançlarımıza saldırı boyutuna taşınması, kabul edilecek bir durum değildir!

Hayâsız bir yaşantının toplumda yer etmesi, dini değerlere duyarsız bir neslin yetişmesi için sosyal medya, TV, görsel ve yazılı basında gün geçtikçe artan rezillikler, kaygı duyulacak boyutun ötesine geçmiş durumdadır. Neredeyse her gün yasak aşk, madde bağımlılığı, mafya hesaplaşmaları, hırsızlık ve arsızlıktan dolayı; ülke genelinde onlarca kişi ya öldürülüyor ya intihar ediyor ya da ölüyor. Bu konuda kamuoyunu ve yetkilileri duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerimizdeki eğitim anlayışının İslamî değerlerden uzak; hatta çoğu zaman İslamî değerlere karşı olmasından kaynaklı durumun da toplumdaki ahlaki yozlaşmaya zemin hazırlayan önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. En kısa zamanda eğitim yoluyla, hukuki yollarla ve sosyo-kültürel yapımızı etkileyen medya araçlarıyla bu ahlaki yozlaşmayı önleyecek kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin yapılması şarttır.

Ahlakî ilkelerini, inanç ve değerlerinden alan halkımızın; toplumsal olarak çökertilmesi için bir işgalin söz konusu olduğunu belirtmek isteriz. Çanakkale’de kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’i eline alıp cepheye giden öğrencilerden dolayı mezun veremeyen o günkü okullar hâlen hafızalarımızda ve vicdanlarımızda canlı iken; bugün okullarımızda gençlerin Kur’an-ı Kerim’e karşı sergiledikleri edep dışı davranışlar, cadde ve sokaklarımızda sergilenen ahlaksızlıklar kabul edilemez.

Sonuç olarak; Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların, Şehit Kamillerin, inancı uğruna canını siper ederek düşmana karşı koyduğu bu vatanda; ahlaksızlığı kendisine bayrak edinmiş kişilere karşı sessiz ve duyarsız kalmayacağımızı ifade ediyor, bu konuda gerekli olan tedbirlerin acilen alınması için tüm yetkilileri göreve davet ettiğimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir vazife olarak görüyoruz.

Davet ve Kardeşlik Vakfı

Mesaj Gönder

Daha Fazla İçerik