Vakfımızın Şanlıurfa Temsilciliği Ruha-Der bu ayki seminerini Yusufpaşa Camisinde gerçekleştirdi.

Seminere İbrahim Halil Çiftçi’nin Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Ruha-Der Sosyal İşler Sorumlusu İbrahim Tanrıverdi, Sahabe hayatının bizim için ne kadar önemli olduğunu ayet ve hadislerle kısa bir şekilde özetledi.

Al-i İmran Suresi 173. ayette “Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler.”

Tövbe Suresi 100. ayette “İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.” şeklinde Sahabelerden bahsetmiştir.

Resuli Ekrem (sav) sahabilerinden takdirle bahsetmiş, Müslümanların onlara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirtmiştir. Müsned’te geçen “Ne Mutlu beni görüp iman edene, ne mutlu beni göreni görene!” Başka bir hadisi şerifte, Efendimiz (asm)’a soruldu; “İnsanların en hayırlıları kimdir? Resûlullah (sav); “Benim dönemimde olanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir.” şeklindeki hadisleri bize sahabenin hayatlarının bizim için ne kadar önemli olduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.

Daha sonra Mehmet Uğraş hocamız Sahabilerden Said İbnu Amir El-Cumahi (ra)’nin hayatını, Abdulbaki Akın hocamız Selmani Farisi (ra.) hayatını, Hamza Uytun hocamız Tabiinlerden Âlim Said bin Cübeyr hayatını, Abdulhakim Karadağ hocamız da 5. Raşid Halife kabul edilen Ömer bin Abdulaziz’ın hayatını kısaca anlatılar.

Kapanış Duasını da güzel sesiyle İmam-Hatip Ömer Özaydın hocamız yaparak bu ay ki seminerimizi tamamlamış olduk.