Davet ve Kardeşlik Vakfı öncülüğünde İslami eğitim faaliyetleri yürüten medreselerde hâlihazırda uygulanan eğitim müfredatı ve programların güncellenmesi, geliştirilmesi, günümüz şartlarına uygun yöntem ve metotların uygulanması için Dünü-Bugünü-Yarını ile “Rabbani Âlimler Menbaı Medreseler” konulu, 26-27 Aralık 2015 tarihlerinde geniş katılımlı uluslararası bir Çalıştay yapıldı.

Çalıştaya, Vakıf Başkanımız Recep Songül, Şanlıurfa’dan Medreseler komisyonu başkanı Salih Turgut, Mardin temsilciliğimizden Doç. Dr. Mehmet Akbaş, Ali Özgüç, İlyas Bağatir, Öğretim görevlisi Abdurrahman Ensari, Kayseri Diyanet Eğitim Merkezi uzmanlarından Arif Gündüz, Batman vakıf temsilcimiz Abdulhakim Erkemen, Musa Ekinci, Talha Acar, İdris Kara, Diyarbakır’dan Abdullah Biçici ve Ankara’dan Muhammed Özkılınç hocalar katıldılar.

İslami İlimler eğitiminin farklı modelleri ve medreselerimizde uygulanan eğitimin başka ülkelerdeki eğitimlerle karşılaştırma mukayese edilip değerlendirilmesi düşüncesiyle İslam dünyasından alanında uzman bir grup âlim de çalıştaya davet edildi.

Çalıştaya katılan âlimler;

Prof. Dr. Abdulhalık Hasan eş-Şerif
(Dünya Alimler Birliği Üyesi)

Dr. Cemal Abdussettar
(Ehli Sünnet Alimler Birliği Yön. Kur. Üyesi)

Dr. Vasfi Ebu Zeyd
(Ehli Sünnet Alimler Birliği Yön. Kur. Üyesi)

Prof. Dr. Nevvaf Tekruri
(Filistin Alimler Birliği Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Sameh Cubbe
(Dünya Alimler Birliği Üyesi)

Prof. Dr. Üsame Cado
(İslami İlimler Eğitimcisi-Yazar)

Yrd. Dr. Huzeyfe El-Hatib
(Filistin Âlimler Birliği Üyesi, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

Vakfımızın Batman temsilciliğinde iki gün süren çalıştayda medrese kültürü, tarihi, toplumumuzdaki etkisi ve halkımızın medreselere yönelik teveccühleri konularında önemli tespitler, medreselerin daha aktif olması için çözüm önerileri, medreselerde öğrenci ve eğitimcide olması gereken ölçüler, ideal eğitim programı ve mevcut fırsat ve imkânlardan yararlanılarak kaliteli bir eğitim vermek gibi konular ele alınarak, çalıştay sonucunda öncülüğünü yaptığımız medreselerin daha verimli olabilmesi için bir yol haritası belirlendi. Gerçekleştirilen çalıştayda ele alınan bütün konular; İslam dünyasındaki mevcut eğitim şartları dikkate alınarak çok geniş bir perspektiften değerlendirildi.

DKV-BATMAN